Servicii oferite

     
 • Administrare judiciară în perioada de insolvenţă solicitată prin cerere introductivă sau la cererea creditorilor;
 •    
 • Administrator judiciar în perioada de reorganizare judiciară după un plan de redresare economico-financiară;
 •    
 • Administrator special desemnat de asociaţii debitoarei în perioada de insolvenţă şi reorganizare judiciară;
 •    
 • Întocmirea documentaţiei necesare elaborării unui plan de reorganizare judiciară;
 •    
 • Întocmirea unui plan de reorganizare judiciară;
 •    
 • Lichidator judiciar în procedura falimentului solicitată prin cerere introductivă sau desemnat de instanţa de fond.
 •