Servicii oferite

 • Inregistrarea documetelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
 •    
 • Inregistrarea documetelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
 •    
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
 • Evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii;
     
 • Elaborarea balantei de verificare lunara;
 •    
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare.
 • Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor;
 •    
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele cerute de legislatia in vigoare;
 •    
 • Intocmirea, verificarea si certificarea bilantului contabil;
 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant;

      SERVICII DE PERSONAL - SALARIZARE.

 • Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor;
 •    
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente drepturilor de personal;
 •    
 • Consultanta privind intocmireadosarelor de personal;
 • Elaborarea si depunerea fiselor fiscale;
 •    
 • Servicii de recrutare, selectie si plasare personal;