Servicii oferite

     
 • Consultanta privind analizarea situaţiei economico-financiare nefavorabile a societăţii comerciale;
 • Întocmirea documentaţiei necesare solicitării stării de insolvenţă a societăţii comerciale, aflate în dificultate;
 • Întocmirea documentaţiei necesare solicitării procedurii falimentului unei societăţi comerciale sau altei entităţi;
 • Consultanta privind întocmirea unui plan de reorganizare judiciară;
 • Consultanta privind întocmirea unui plan de fuziune sau divizare societăţi comerciale;
 • Expertize contabile extrajudiciare.
 • Consultanta privind organizarea siconducerea societatii (organigrame, structuri, definitii si functii);
 • Elaborarea de proceduri si norme interne privind desfasurarea activitatii de baza si a activitatilor conexe;
 • Analiza si organizarea fluxului informational(comunicarea intre departamente);
 • Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in cornformitate cu legislatia in vigoare cu solutii legate de organizarea financiar contabila a firmei (circuitul documentelor, politici financiar contabile);
 • Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
 • Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar – contabil;
 • Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizatiei;
 • Consultanta in alegerea domeniului informatic necesar activitatii;
 • Analiza datoriilor si creantelor;
 • Analiza capitalurilor si imobilizarilor;
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 •    
 • Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala la nivelul organizatie dumneavoastra.
 • Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale;
 •    
 • Consultanta prvindefectuarea operatiilor de divizare, fuziune, licidare;
 •    

      ASISTENTA SI CONSULTANTA PENTRU INCEPEREA UNEI AFACERI.

 • Consultanta privind oprtunitatea inceperii unei afaceri in Romania;
 •    
 • Intocmirea planului de afaceri si a studiului de fezabilitate;
 •    
 • Consultanta cu privire la procedurile de înregistrare fiscala a societatilor comerciale;
 • Inregistrare de societati comerciale;