Servicii oferite

Serviciile oferite de cabinet

Creditorii validaţi în dosarele de insolvenţă, reorganizare judiciară şi faliment

pot solicita transmiterea documentelor emise de către cabinetul de insolvenţă:

  • Notificare deschidere procedură;
  • Raport de activitate;
  • Planul de reorganizare judiciară;
  • Raport de solicitare intrare în procedură simplificată de faliment;
  • Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la starea de insolvenţă/faliment a debitorului (p.j.) şi evidenţierea persoanelor care se fac vinovate de acestă situaţie;
  • Convocarea adunării creditorilor şi a comitetului creditorilor;
  • Raportul fondurilor obţinute din valorificarea bunurilor;
  • Raportul final şi bilanţul general al lichidării.

Reorganizare judiciară şi faliment

Administrare judiciară în perioada de insolvenţă si faliment ...

Lichidare administrativă

Lichidator în procedură de lichidare administrativă la solicitarea asociaţilor persoanei juridice ...

Consultanta si asistenta manageriala de specialitate

Consultanta privind analizarea situaţiei economico-financiare nefavorabile a societăţii comerciale ...

Servicii profesionale de evidenta contabila.

Inregistrarea documetelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii ...

Cu ce va putem ajuta?

Trimiteti o solicitare online.