SC STARWOOD S.R.L, aflată în procedură de faliment, prevăzută de Legea nr.85/2014 în Dosarul nr. 2234/113/2017 pe rolul Tribunalului Brăila, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolventă Grădinariu Mihaela, scoate la vânzare prin licitaţie publică cu strigare următoarele bunuri din averea debitoarei:

Ø    Bun imobil - teren situat în  Comuna Vădeni, sat Baldovinești, la preţul de 106.444 lei.

Nr. crt.

Denumirea bunului imobil

Suprafaţă

(mp)

Valoarea de piaţă lei

diminuat cu 25%

(fără TVA)

1

Teren situat în extravilanul Comuna Vădeni, sat Baldovinești, județul Brăila, compus din:

a)     Teren arabil în suprafaţă de 7.050 mp, identificat în tarla 212, parcela 10/2, nr. cadastral 71141, CF 71141 a localității Baldovinești;

b)    Teren arabil în suprafaţă de 11.700 mp, identificat în tarla 212, parcela 9, nr. cadastral 3188, CF 2063/N a localității Vădeni;

c)     Teren arabil în suprafaţă de 21.800 mp, identificat în tarla 212, parcela 11, nr. cadastral provizoriu 3220, CF 2111/N a localității Vădeni;

 

 

7.050

 

 

 

11.700

 

 

 

21.800

 

 

 

 

18.506

 

 

 

30.713

 

 

 

57.225

 

 

Total

   40.550

106.444

 

Preţul este stabilit pornind de la valoarea stabilită la data de 12.09.2018, conform ultimului raport de evaluare și a hotărârii adunării creditorilor din data de 18.10.2018, diminuat cu 25%.

Prima şedinţă de vânzare este stabilită în data de 24.01.2019 ora 1000, la sediul lichidatorului judiciar din Brăila, Str. Goleşti, Nr. 59, jud. Brăila.

Participanţii la licitaţie vor achita o taxă de participare de 500 lei la ridicarea caietului de sarcini şi o garanţie de participare de 10% la preţul de mai sus, ce va fi achitată în contul SC STARWOOD SRL, CUI 14450900, IBAN: RO39 PIRB 0900 7085 4000 1000 deschis la Piraeus Bank SA.

În caz de neadjudecare, următoarele licitații se vor organiza în aceleași condiții în data de 31.01.2019, 07.02.2019, 14.02.2019 și 21.02.2019.

Modalitatea de organizare a licitaţiei şi de adjudecare este prezentată în caietul de sarcini. Bunurile în cauză se pot viziona în zile lucrătoare, între orele 0900-1700.

Bunurile menţionate anterior se vând libere de orice sarcini, în conformitate cu dispoziţiile Art. 91 din Lg. 85/2014. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt obligaţi să înştiinţeze despre aceasta pe lichidator, până la data stabilită pentru prima licitaţie.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la lichidator, telefon: 0239664947 și 0724347751 între orele 09oo-17oo şi pe site-ul www.gmf.ro, respectiv www.licitatii-insolventa.ro Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitor şi orice persoană fizică sau juridică interesată în cauză.

Proces verbal de afişare a prezentei publicaţii. Am afişat publicaţia de vânzare la:

-       Sediul lichidatorului judiciar: Brăila, str. Goleşti, nr. 59, (Intrare din strada Grădinii Publice) şi pe site-ul lichidatorului judiciar www.gmf.ro;

-       Locul licitaţiei: Brăila, str. Goleşti, nr. 59, (Intrare din strada Grădinii Publice);

-       Tribunalul Brăila, Secţia a II a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal: Brăila, Calea Călăraşilor 47;

-       Sediul Primăriei Vădeni;

-       Pe site-ul UNPIR – www.licitatii-insolventa.ro;

 

C.I.I. Grădinariu Mihaela

Lichidator judiciar al

SC STARWOOD SRL