SC AGROMEC BRĂILA S.A., jud. Brăila, aflată în procedură de faliment, prevăzută de Legea nr.85/2014 în Dosarul nr. 665/113/2016 pe rolul Tribunalului Brăila, prin lichidator judiciar Casa de Insolventă Grădinariu SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică cu strigare următoarele bunuri din averea debitoarei:

Ø    Bun imobil - teren situat în  Brăila, Str. Râmnicu Sărat, Nr. 86, la preţul de 345.300 lei.

Nr. crt.

Denumirea bunului imobil

Suprafaţă

(mp)

Valoarea de piaţă lei

(preţ evaluare diminuat cu 50%)

1

Teren situat în Mun. Brăila, Str. Râmnicu Sărat, Br 86, compus din:

a)      Teren, categoria curţi construcţii în suprafaţă de 2.555 mp, parcela 9, nr. cadastral 75505, CF 75505;  pe teren sunt edificate construcţiile A1.1, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7 proprietatea unor persoane fizice ce nu fac obiectul prezentei vânzări;

b)     Teren, categoria curţi construcţii în suprafaţă de  1.435 mp, parcela 12/1, nr. cadastral 77565, CF 77565;

c)      Teren, categoria curţi construcţii în suprafaţă de 43 mp, lot 6, nr. cadastral 2850/2, CF 77507;

d)     Teren, categoria curţi construcţii în suprafaţă de 43 mp, lot 7, nr. cadastral 2850/3, CF 75508

 

 

2.555

 

 

 1.435

 

 

43

 

 43

 

 

 

181.677

 

 

 157.500

 

 

3.062

 

3.062

 

Total

   4.076

345.300

 

Preţul este stabilit pornind de la valoarea stabilită la data de 01.07.2016, conform ultimului raport de evaluare, diminuată cu 50%.

Licitaţiile de vânzare se organizează în conformitate cu prevederile Noului Cod de Procedură Civilă. În cazul în care nu se oferă preţul de pornire, bunurile pot fi adjudecate şi la cea mai bună ofertă, dar nu mai puţin de 30% din valoarea de evaluare.

Prima şedinţă de vânzare este stabilită în data de 24.01.2019, ora 1000, la sediul lichidatorului judiciar din Brăila, Str. Goleşti, Nr. 59, jud. Brăila.

Participanţii la licitaţie vor achita o taxă de participare de 500 lei la ridicarea caietului de sarcini şi o garanţie de participare de 10% la preţul de mai sus.

În caz de neadjudecare, următoarele licitații se vor organiza în aceleași condiții în data de 31.01.2019, 07.02.2019, 14.02.2019 și 21.02.2019.  

Modalitatea de organizare a licitaţiei şi de adjudecare este prezentată în caietul de sarcini. Bunurile în cauză se pot viziona în zile lucrătoare, între orele 0900-1700.

Participanții la licitație vor depune la sediul lichidatorului, cel mai târziu în preziua licitației, următoarele documente:

* Cerere de înscriere la licitație;

* Copie după cartea de identitate sau, în cazul persoanelor juridice, copie după certificatul de înregistrare fiscală și împuternicire în original a persoanei mandatate să participe la licitație cu precizarea limitelor acestei împuterniciri;

* Dovada depunerii în contul colector al debitoarei a unei garanții de 10% din prețul publicat în anunțul de vânzare în contul de avere;

Termenul pentru plata integrală este de 30 de zile de la adjudecarea bunului.

Bunurile menţionate anterior se vând libere de orice sarcini, în conformitate cu dispoziţiile Art. 91 din Lg. 85/2014. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt obligaţi să înştiinţeze despre aceasta pe lichidator, până la data stabilită pentru prima licitaţie.

Orice cheltuieli sau taxe pe care le implică transferul dreptului de proprietate (schițe cadastrale, taxe notariat) vor fi suportate integral de către adjudecatar. Demersurile și cheltuielile de radiere a sarcinilor ce grevează bunurile vor fi realizate și suportate de către adjudecatar.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la lichidator, telefon: 0239664947 Şi 0724.347.751 între orele 09oo-17oo şi pe site-ul www.gmf.ro.

Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitor şi orice persoană fizică sau juridică interesată în cauză

\