SC COM LADY GEO SRL BRĂILA, jud. Brăila, aflată în procedură de faliment, prevăzută de Legea nr.85/2006 în Dosarul nr. 6062/113/2011 pe rolul Tribunalului Brăila, prin lichidator judiciar C.I.I. Grădinariu V. Mihaela, scoate la vânzare prin licitaţie publică cu strigare următoarele bunuri din averea debitoarei:

Ø    Imobil situat în jud. Brăila, comuna Vădeni, în incinta fostei fabrici de conserve Zagna, alcătuit din: hală de producţie şi depozit în Sc= 5.274,73 mp, teren în S= 19.681,84 mp (inclusiv cale de acces) şi clădire administrativă P+3 alcătuită din teren în S= 323,87 mp, Sc= 776 mp la preţul de 1.391.684,45 lei.

Licitaţiile de vânzare se organizează conform regulamentului aprobat în Sedinţa Adunării Creditorilor din data de 16.07.2019.

Prima şedinţă de vânzare este stabilită în data de 24.07.2019, ora 10oo, la sediul lichidatorului judiciar din Brăila, Str. Goleşti, Nr. 59, C6, jud. Brăila. Participanţii la licitaţie vor achita o taxă de participare de 200 lei la ridicarea caietului de sarcini şi o garanţie de participare de 10% la preţul de mai sus, în contul RO17BRDE090SV33752500900 deschis la B.R.D. GSG S.A. Suc. Brăila, beneficiar SC COM LADY GEO SRL.

În caz de neadjudecare, următoarele licitaţii se vor organiza în aceleaşi condiţii în data de 31.07.2019, 07.08.2019, 14.08.2019, 21.08.2019, 28.08.2019, 04.09.2019 şi 11.09.2019. Modalitatea de organizare a licitaţiei şi de adjudecare este prezentată în caietul de sarcini. Bunurile în cauză se pot viziona în zile lucrătoare, între orele 0900-1700.

Bunurile menţionate anterior se vând liber de orice sarcini, în conformitate cu dispoziţiile Art. 531 din Lg. 85/2006. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt obligaţi să înştiinteze despre aceasta pe lichidator, până la data stabilită pentru prima licitaţie. Informaţii suplimentare se pot obţine de la lichidator, telefon: 0239664947 şi 0724.347.751 între orele 9oo-17oo şi pe site-ul www.gmf.ro.  Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitor şi orice persoană fizică sau juridică interesată în cauză.