SC BRIO COMPANY SRL BRĂILA, jud. Brăila, aflată în procedură de faliment, prevăzută de Legea nr.85/2006 în Dosarul nr. 4314/113/2009 pe rolul Tribunalului Brăila, prin lichidator judiciar C.I.I. Grădinariu Mihaela, scoate la vânzare prin licitaţie publică cu strigare următoarele bunuri din averea debitoarei:

Ø    Imobil situat în Brăila Şoseaua de Centură, T-36, P- 271/11/2-2 Lot-1 şi Lot-2, în vecinătatea com. Cazasu, cartier Minerva, la periferia Mun. Brăila, alcătuit din: depozit Ac= 3.043 mp, Au= 2243 mp; birouri Ac= 84 mp, Ad= 552 mp, Au= 386 mp; laborator cereale Ac= 158 mp, Ad= 110 mp la preţul de 750.000 lei; Terenul pe care este situat imobilul nu este în patrimoniul falitei.

Ø    Ferma Com. Chiscani, amplasat în apropiere de sat Lacu Sărat la DN2B compusă din: teren extravilan categoria curți construcții în suprafață  S= 5261 mp, şopron Sc= 258,22 mp, fânar şi birou Sc= 304,4 mp şi Sc= 27 mp la preţul de 40.000 lei;

Preţul este stabilit pornind de la valoarea stabilită conform raportului de evaluare din data de 10.09.2012.

Licitaţiile de vânzare se organizează conform regulamentului aprobat în Sedinţa Adunării Creditorilor din data de 10.06.2020.

Prima şedinţă de vânzare este stabilită în data de 30.06.2020, ora 10oo, la sediul lichidatorului judiciar din Brăila, Str. Goleşti, Nr. 59, C6, jud. Brăila.

Participanţii la licitaţie vor achita o taxă de participare de 500 lei la ridicarea caietului de sarcini şi o garanţie de participare de 10% la preţul de mai sus,

în contul RO78BRDE090SV27398750900 deschis la B.R.D. GSG S.A. Suc. Brăila, beneficiar SC Brio Company SRL. În caz de neadjudecare, următoarele licitaţii se vor organiza în aceleaşi condiţii în data de 02.07.2020, 16.07.2020, 06.08.2020 şi 20.08.2020.

Modalitatea de organizare a licitaţiei şi de adjudecare este prezentată în caietul de sarcini. Bunurile în cauză se pot viziona în zile lucrătoare, între orele 0900-1700.

Bunurile menţionate anterior se vând liber de orice sarcini, în conformitate cu dispoziţiile Art. 531 din Lg. 85/2006.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt obligaţi să înştiinteze despre aceasta pe lichidator, până la data stabilită pentru prima licitaţie.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la lichidator, telefon: 0239.664.947, 0724.347.751 între orele 9oo-17oo şi pe site-ul www.gmf.ro. Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitor şi orice persoană fizică sau juridică interesată în cauză.

 

   IMOBIL SOSEAUA DE CENTURA BRAILA

IMOBIL FERMA COM. CHISCANI, JUD. BRAILA