SC SERGIU AGROSERV SRL BRĂILA, jud. Brăila, aflată în procedură de faliment, prevăzută de Legea nr.85/2006 în Dosarul nr. 702/113/2012 pe rolul Tribunalului Brăila, prin lichidator judiciar Casa de Insolventă Grădinariu SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică cu strigare următoarele bunuri din averea debitoarei:

Ø     Bunuri mobile: echipamente tehnologice la preţul de 72.600 lei.

 

Nr. crt.

Denumire

Buc

Valoarea de piaţă lei

(valoarea de evaluare)

Valoarea de piaţă lei

(diminuată cu 60%)

1

Maşină înfoliat

1

16.000

6.400

2

Instalaţie sala muls Soffimat Plus 2X4

1

62.000

24.800

3

Presă baloţi cilindri Pottinger

1

36.000

14.400

4

Combină siloz Stoll

1

49.500

19.800

5

Cositoare

1

13.000

5.200

6

Instalaţie electrică muls

1

2.000

800

7

Tanc (pt. material seminal)

1

3.000

1.200

 

Total

 

181.500

72.600

 

Preţul este stabilit pornind de la valoarea stabilită la data de 06.03.2014, conform ultimului raport de evaluare, diminuată cu 60%.

Licitaţiile de vânzare se organizează conform regulamentului aprobat în Sedinţa Adunării Creditorilor din data de 14.11.2018.

Prima şedinţă de vânzare este stabilită în data de 29.11.2018, ora 1000, la sediul lichidatorului judiciar din Brăila, Str. Goleşti, Nr. 59, jud. Brăila.

Participanţii la licitaţie vor achita o taxă de participare de 500 lei la ridicarea caietului de sarcini şi o garanţie de participare de 10% la preţul de mai sus, în contul RO10BRDE090SV43191710900 deschis la B.R.D. GSG S.A. Suc. Brăila, beneficiar SC SERGIU AGROSERV SRL.

 În caz de neadjudecare, următoarele licitaţii se vor organiza în aceleaşi condiţii în data de 06.12.2018, 20.12.2018, 10.01.2019 şi 24.01.2019.

Modalitatea de organizare a licitaţiei şi de adjudecare este prezentată în caietul de sarcini. Bunurile în cauză se pot viziona în zile lucrătoare, între orele 0900-1700.

Bunurile menţionate anterior se vând liber de orice sarcini, în conformitate cu dispoziţiile Art. 531 din Lg. 85/2006.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt obligaţi să înştiinteze despre aceasta pe lichidator, până la data stabilită pentru prima licitaţie.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la lichidator, telefon: 0239664947 şi 0724347751 între orele 09oo-17oo şi pe site-ul www.gmf.ro. Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitor şi orice persoană fizică sau juridică interesată în cauză.