SC INDUMENTIS SRL, aflată în procedură de faliment, prevăzută de Legea nr.85/2014 în Dosarul nr. 701/113/2021 pe rolul Tribunalului Brăila, prin lichidator judiciar C.I.I. Grădinariu Mihaela, scoate la vânzare prin licitaţie publică cu strigare următoarele bunuri din averea debitoarei:

 

  • „AUTOMAT COASERE REFILETI BASS 3204 Nr. inv. 1001 la prețul de 58.710 lei (fără TVA);
  • „GENERATOR ABUR STEAM 1000 THERMHIDRUS Nr. inv. 1002 la prețul 45.533 lei ”(fără TVA).

 

Preţul este stabilit pornind de la valoarea stabilită la data de 03.08.2021, conform raportului de evaluare, diminuat cu 25%.

Licitaţiile de vânzare se organizează conform regulamentului aprobat în Sedinţa Adunării Creditorilor din data de 08.09.2021.

Prima şedinţă de vânzare este stabilită în data de 11.11.2021, ora 10oo, la sediul lichidatorului judiciar din Brăila, Str. Goleşti, Nr. 59, C6, jud. Brăila.

 În caz de neadjudecare, următoarele licitaţii se vor organiza în aceleaşi condiţii în data de 18.11.2021, 25.11.2021, 02.12.2021 şi 09.12.2021. Bunurile în cauză se pot viziona în zile lucrătoare, între orele 0900-1700.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt obligaţi să înştiinteze despre aceasta pe lichidator, până la data stabilită pentru prima licitaţie.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la lichidator, telefon: 0339119759 şi 0724347751 între orele 10oo-17oo şi pe site-ul www.gmf.ro. Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitor şi orice persoană fizică sau juridică interesată în cauză.