S.C. CLUBUL DE FOTBAL BRĂILA S.A. jud. Brăila, aflată în procedură de faliment, prevăzută de Legea nr.85/2014 în Dosarul nr. 2807/113/2014 pe rolul Tribunalului Brăila, prin lichidator judiciar

Cabinet Individual de Insolventă Grădinariu Mihaela, scoate la vânzare prin licitaţie publică cu strigare următoarele bunuri din averea debitoarei:

Nr. crt.

Denumire bunuri mobile

Cantitate

Valoare lei/buc

Valoare totală

lei

 

1

Aparat fizioterapie tip BTL 5000 Series

1 Buc

12.555

12.555

 

Total

 

 

12.555 lei

Preţul este stabilit pornind de la valoarea stabilită la data de 14.04.2017, conform ultimului raport de evaluare.

Licitaţiile de vânzare se organizează conform regulamentului aprobat în Sedinţa Adunării Creditorilor din data de 04.05.2017.

Prima şedinţă de vânzare este stabilită în data de 27.06.2019, ora 10oo, la sediul lichidatorului judiciar din Brăila, Str. Goleşti, Nr. 59, C6, jud. Brăila.

Participanţii la licitaţie vor achita o garanţia de participare de 10% la preţul de mai sus.

În caz de neadjudecare, următoarele licitaţii se vor organiza în aceleaşi condiţii în data de 04.07.2019, 11.07.2019, 18.07.2019 şi 25.07.2019. Bunurile în cauză se pot viziona în zile lucrătoare, între orele 0900-1700.

Bunurile menţionate anterior se vând libere de orice sarcini, în conformitate cu dispoziţiile Art. 91 din Lg. 85/2014.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt obligaţi să înştiinteze despre aceasta pe lichidator, până la data stabilită pentru prima licitaţie.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la lichidator, telefon: 0239664947 şi 0724347751 între orele 09oo-17oo şi pe site-ul www.gmf.ro.

Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitor şi orice persoană fizică sau juridică interesată în cauză.

 

Proces verbal de afişare a prezentei publicaţii. Am afişat publicaţia de vânzare la:

-       Sediul lichidatorului judiciar:Brăila, str. Goleşti, nr. 59, C6, (Intrare din strada Grădinii Publice) şi pe site-ul lichidatorului judiciar www.gmf.ro;

-       Locul licitaţiei: Brăila, str. Goleşti, nr. 59, C6, (Intrare din strada Grădinii Publice);

-       Pe site-ul unpir www.licitatii-insolventa.ro;

 

C.I.I. Grădinariu V. Mihaela

Lichidator judiciar al

SC CLUBUL DE FOTBAL BRĂILA S.A.