Creditorii validaţi în dosarele de insolvenţă, reorganizare judiciară şi faliment, pot solicita transmiterea

documentelor emise de către cabinetul de insolvenţă:

 

* Notificare deschidere procedură;

* Raport de activitate;

* Planul de reorganizare judiciară;

* Raport de solicitare intrare în procedură simplificată de faliment;

* Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la starea de insolvenţă/faliment a debitorului

(p.j.)  şi evidenţierea persoanelor care se fac vinovate de acestă situaţie;

* Convocarea adunării creditorilor şi a comitetului creditorilor;

* Raportul fondurilor obţinute din valorificarea bunurilor;

* Raportul final şi bilanţul general al lichidării.