Loading…

Activitate

LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

(la data 25-iun-2014 actul a fost promulgata de Decretul 473/2014 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (**republicată**)(*actualizată*)

privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă**)

Doriţi o colaborare?

Când societatea dumneavoastră se confruntă cu probleme financiare sau cu datorii care depașesc termenul legal de scadență, este bine să apelați la serviciile cabinetului nostru pentru a rezolva din timp aceste probleme.

© 2022 CII Gradinariu Mihaela.