SC DAEN RESTAURANTE SRL BRĂILA, jud. Brăila, aflată în procedură de faliment, prevăzută de Legea nr.85/2014 în Dosarul nr. 2315/113/2022 pe rolul Tribunalului Brăila, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolventă Grădinariu Mihaela, scoate la vânzare prin licitaţie publică cu strigare următoarele bunuri din averea debitoarei:

  • Bunuri mobile: echipamente tehnologice la preţul de 6.250 lei (Fără TVA).

Nr. crt.

Denumire

Buc

Valoarea de piaţă,

diminuată cu 50% (lei)

1

Aparat -întins aluat/formator-blat pizza cu 2 role/ Achizitionat 2019

1

3.750

2

Aparat granita

1

2.500

 

Total

 

6.250

Preţul este stabilit pornind de la valoarea stabilită la data de 21.03.2023, conform ultimului raport de evaluare, diminuată cu 50%.

Licitaţiile de vânzare se organizează conform regulamentului aprobat în Sedinţa Adunării Creditorilor din data de 12.04.2023.

Prima şedinţă de vânzare este stabilită în data de 22.02.2024, ora 1000, la sediul lichidatorului judiciar din Brăila, Str. Goleşti, Nr. 59, jud. Brăila.

Participanţii la licitaţie vor achita o taxă de participare de 500 lei la ridicarea caietului de sarcini şi o garanţie de participare de 10% la preţul de mai sus. În caz de neadjudecare, următoarele licitaţii se vor organiza în aceleaşi condiţii în data de 29.02.2024, 07.03.2024, 14.03.2024 şi 21.03.2024. Modalitatea de organizare a licitaţiei şi de adjudecare este prezentată în caietul de sarcini. Bunurile în cauză se pot viziona în zile lucrătoare, între orele 0900-1500.

Bunurile menţionate anterior se vând liber de orice sarcini, în conformitate cu dispoziţiile Art. 91 din Lg. 85/2014.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt obligaţi să înştiinteze despre aceasta pe lichidator, până la data stabilită pentru prima licitaţie.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la lichidator, telefon: 0339119759 între orele 10oo-15oo şi pe site-ul www.gmf.ro.

Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitor şi orice persoană fizică sau juridică interesată în cauză.